(TV3: 28-I-1996/3-V-1998) 476 capítols (creada per Josep Mª Benet i Jornet).