(TV3: 1998/2000) 470 capítols (creada per Josep Mª Benet i Jornet).