Per a piano sobre les músiques de la Patum (Berga, 12/VI/2006).