Sonata per a piano sobre temes tradicionals catalans.