En català per a veu mitja i piano, o quartet de cuerda i piano.