Dues fantasies per a quartet de tubes (dedicat a TooBass).