Fou estrenat el 27/05/2005 al Teatre La Farándula de Sabadell amb l’Orquestra Simfònica del Vallès i la direcció d’Edmon Colomer.