(Rin, rin; Campanas de Belén; Pero mira cómo beben; No lloréis mis ojos, i Brincan i bailan) en castellà, per a cor mixt i piano, o cor mixt i orquestra.