Escena cantada per a veu i piano sobre un poema en alemany de Grillparzer (Liceu de Barcelona; Marta Matheu i Francisco Poyato 8/V/2011).