Montasalvatge. Música de cambra

Tritó
Edició: 1999

Albert Guinovart col·labora al piano amb els Solistes de l’Orquesta de Cadaqués en aquest Cd que
inclou obres de cambra de Xavier Montsalvatge.

Tema principal 'Nissaga de poder'

by Albert Guinovart | Nissaga de poder