Stephen Heller. Estudis per a piano

Picap
Edició: 2001

Per celebrar el centenari d’aquest compositor, es va enregistrar aquest cd amb obres inèdites
com la Sonata per a piano, i l’obra completa per a veu i piano amb Marta Valero.

Tema principal 'Nissaga de poder'

by Albert Guinovart | Nissaga de poder