Sax & Piano Dreams

KNS Clàssic
Edició: 2019

Aquest Cd representa la culminació d’una relació artística i d’amistat entre aquests dos artistes, després de tocar més de trenta anys junts. Totes les obres estan compostes per Albert Guinovart per a ser tocades amb Miquel Bofill. El cd inclou dues sonates per a saxo i piano (alt i soprano).

Tema principal 'Nissaga de poder'

by Albert Guinovart | Nissaga de poder