Piano i Cobla

Picap
Edició: 1997

La primera col·laboració de Guinovart amb una Cobla va ser aquest projecte. La Cobla
Mediterrània dirigida per Jesús Ventura, va enregistrar la versió de B. Castillejos de la Rhapsody in
Blue de Gershwim amb Guinovart de solista. També intervé en el seu celebrat “Concert sobre
temes de Mar i Cel”, i en la “Rapsòdia” per a piano i cobla de Manuel Oltra, que la va dirigir
especialment per l’ocasió.

Tema principal 'Nissaga de poder'

by Albert Guinovart | Nissaga de poder