Nous clàssics

Cat Records
Edició: 2004

Obres fetes per a teatre, per a postes en escena de Sergi Belbel. Inclou la música que Guinovart
va fer per a tres produccions del TNC: “Primera Plana”, “Dissabte, Diumenge i DIlluns” i
“L’estiueig”, així com la de “Madre (El dram padre)” produïda per CDN.

Tema principal 'Nissaga de poder'

by Albert Guinovart | Nissaga de poder