Infamia: Tangos de Barcelona

Decca
Edició: 2000

La discogràfica Decca va encarregar el 1988 a Guinovart que fes els arranjaments de tangos per a
piano i orquestra, per a ser enregistrats per Lawrence Foster al capdavant de l’OBC i que ell
mateix els toqués al piano. La tria la va fer sobre tangos argentins, universals i dos del mateix
Guinovart. Cinc tango-cançons van ser enregistrats per Julia Migenes als llegendaris Capitol
Records de Los Angeles.

Tema principal 'Nissaga de poder'

by Albert Guinovart | Nissaga de poder