I love Melody (DVD)

440Clàssica
Edició: 2012

Aquest DVD es va fer per celebrar els 50 anys de Guinovart per la revista 440 Clàssica. A més d’un
reportatge fet per Igor Cortadellas sobre la trajectòria del músic, s’inclou l’enregistrament de la
interpretació de les obres Sonata “C’est l’amour”, “Fantasia-Evocació” i “Valsos Poètics” pel mateix
autor al piano, des de l’Auditori del Conservatori del Liceu.

Tema principal 'Nissaga de poder'

by Albert Guinovart | Nissaga de poder