Gaudí. El Musical de Barcelona

Disc Medi
Edició: 2002

Els temes principals d’aquest musical produït per Focus es van enregistrar amb l’Orquestra de Praga. Aquest Cd inclou temes coneguts del musical que celebrava el 150 aniversari del naixement d’Antoni Gaudí, amb text de Jordi Galceran i lletres de Galceran i Esteve Miralles.

Tema principal 'Nissaga de poder'

by Albert Guinovart | Nissaga de poder