Goyescas o Los majos enamorados. Òpera. Granados

Tritó
Edició: 1997

Aquest enregistrament està fet sobre la nova orquestració basant-se en l’original que Guinovart va
fer per l’Orquestra de Cadaqués. Va ser un encàrrec de la Universitat de Lleida pel seu 500
aniversari i així complia el desig de Granados d’encarregar una nova orquestració, al no sentir-se
satisfet de la de l’estrena.

Tema principal 'Nissaga de poder'

by Albert Guinovart | Nissaga de poder