Els Pastorets. Cantata de Nadal

Columna Música
Edició: 2007

Aquesta cantata escènica encarregada pel Cor Vivaldi, s’ha convertit en un clàssic dels temps
nadalencs. Representada durant tres anys seguits al Liceu, aquest enregistrament fet amb la
insturmentació original, amb un quintet que acompanyen les veus del gran Cor dirigit per Oscar
Boada. El text de Jordi Galceran actualitza aquesta història entrenyable, i la veu de Jordi
Boixaderas narra el text parlat.

Tema principal 'Nissaga de poder'

by Albert Guinovart | Nissaga de poder