El soldadito de plomo

Tritó
Edició: 2009

Aquesta obra del compositor Emilio Aragón, la va arranjar Guinovart per a l’Ensemble de
l’Orquestra de Cadaqués. Aquest enregistrament està dirigit pel mateix compositor, amb la veu de
Javier Cámara com a narrador.

Tema principal 'Nissaga de poder'

by Albert Guinovart | Nissaga de poder