Binomis. Rapsòdia sobre temes de la Patum

Columna Música
Edició: 2009

En ocasió del 25è aniversari de la Cobla Sant Jordi, es van encarregar diverses obres que
s’inclouen en aquest Cd. Dirigit per Xavier Pagès, inclou la “Rapsòdia sobre temes de la Patum”
d’Albert Guinovart, qui també toca la part solista.

Tema principal 'Nissaga de poder'

by Albert Guinovart | Nissaga de poder