Amb Catalunya al cor

Audiovisuals de Sarrià
Edició: 2010

Aquest tercer Cd de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, inclou l’Obertura de Mar i Cel,
que per l’ocasió va arranjar Guinovart per a aquesta formació dirigida per Francesc Cassú.

Tema principal 'Nissaga de poder'

by Albert Guinovart | Nissaga de poder