Amb motiu del centenari de Déodat de Séverac. L’acte tindrà lloc a les 12h.