Piano Concertos 1 & 2

Oct 27, 2014

Un disc amb The Symphony Academic Orchestra of St. Petersburg sota la direcció de Vasily Petrenko.

Sony Classics